Monthly Archives: Kwiecień 2014

Europejski_Trybunal_Praw

ETPC: odmowa udzielenia świadczenia rodzinnego z uwagi na brak obywatelstwa niezgodna z prawem

By | artykuły | No Comments
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał w wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie nr 17120/09, Dhahbi przeciwko Włochom, że odmowa przyznania dodatku rodzinnego pracownikowi-imigrantowi ze względu na brak obywatelstwa państwa przyjmującego ma charakter dyskryminujący i naruszał prawo do poszanowania życia rodzinnego przewidziane przez art. 8 i art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Czytaj więcej

Współpraca

Wywłaszczenie – czy można odzyskać nieruchomość?

By | artykuły | No Comments
Wiele słyszy się i czyta o przypadkach niezrealizowanych inwestycji publicznych. Przypadki takie budzą powszechną krytykę opinii publicznej, głównie z uwagi na niosące ze sobą ryzyko marnotrawstwa środków publicznych. Tymczasem inną istotną konsekwencją może być bardzo często możliwość odzyskania nieruchomości przez osoby, które zostały pozbawione majątku na cele publiczne w drodze wywłaszczenia. Czytaj więcej

podatki

Podatki – czy trzeba przedstawić rachunki przy uldze na Internet?

By | artykuły | No Comments

Zbliża się graniczny termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013r. Większość z Nas musi do 30 kwietnia 2014 roku złożyć we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym roczne deklaracje podatkowe. Często klienci zadają pytania dotyczące przysługujących ulg podatkowych. Jedną z takich ulg jest możliwość odliczenia od przychodu podatnika środków wydanych w danym roku podatkowym na Internet w miejscu zamieszkania. Czy do zeznania rocznego trzeba załączyć dowody potwierdzające ponoszenie opłat za Internet?

Czytaj więcej

tralicci

Sąd Najwyższy: Miasto nie może zasiedzieć służebności przesyłu (linii energetycznej), gdy korzysta z nieruchomości obciążonej na podstawie decyzji administracyjnej

By | artykuły | No Comments
Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w uchwale z dnia 8 kwietnia 2014 roku (sprawa o sygnaturze III CZP 87/13) przesądził, że wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), stanowiącej tytuł prawny do ich wykonywania, nie prowadzi do nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu. Co to oznacza?

Czytaj więcej