Monthly Archives: Grudzień 2014

Shopping trolley on button of computer keyboard

Zmiany w prawie konsumenckim – jak będzie od 25.12.2014 r.?

By | artykuły | No Comments

     Dość nietypowo, bo w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25.12.2014 r.) wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Nr 827, dalej jako: UPK), która istotnie modyfikuje i rozszerza prawa konsumentów w relacjach z przedsiębiorcami.
Co się zmienia, co zyskuje konsument? Czy przedsiębiorcy będą ponosić większe koszty reklamacji i zwrotów niż dotychczas?

Czytaj więcej

Składanie podpisu

Zmiany w rejestracji w KRS – będzie łatwiej przedsiębiorcom? Czy nowa wersja „jednego okienka” ułatwia założenie spółki?

By | artykuły, Uncategorized | No Comments

 

     Z dniem 1 grudnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany idą w kierunku diametralnego uproszczenia procedury rejestracji podmiotów gospodarczych i przyspieszenia momentu, w którym będzie możliwe rozpoczęcie działalności tworzonego podmiotu. Czytaj więcej

law

Niełatwo wykluczyć członka spółdzielni – dziennik „Rz” pisze o sprawie prowadzonej przez kancelarię Mec. Olszyńskiego

By | artykuły, Uncategorized | No Comments

Podstawy wykluczenia muszą zostać ujęte w sposób niepozostawiający wątpliwości, jakie zachowania stanowiły, w ocenie wykluczającego organu, zawinione naruszenie obowiązków członka spółdzielni – stwierdził Sąd Najwyższy w sprawie V CSK 545/13 rozpoznając skargę kasacyjną wniesioną przez radcę prawnego Michała Olszyńskiego w imieniu klienta kancelarii. 

Powyższy wyrok jest dowodem na to, że już tylko z przyczyn formalnych można skutecznie zakwestionować uchwałę rady nadzorczej spółdzielni o wykluczeniu członka. Z orzecznictwa sądowego wynika jednak, że niełatwo wykluczyć z członkostwa w spółdzielni, nawet zachowując wymogi formalne.

Czytaj więcej

Wyjątkowy przewodnik po rozwodach

Poradnik „Rozwód cywilny i rozwód kościelny” już na rynku!

By | artykuły | No Comments

Z dniem dzisiejszym wrocławskie wydawnictwo PRESSCOM Sp. z o.o. rozpoczęło dystrybucje poradnik „Rozwód cywilny i rozwód kościelny”, którego współtwórcą jest Mecenas Michał Olszyński.
Mec. Olszyński jest autorem następujących części poradnika:

– Rozwód (rozwiązanie małżeństwa) w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
– Rozwód w Kodeksie postępowania cywilnego
– Obowiązek alimentacyjny przed rozwodem, w trakcie rozwodu i po rozwodzie
– Rozwody z czynnikiem międzynarodowym

Więcej o poradniku rozwodowym na specjalnie stworzonej stronie: www.rozwod-koscielny.pl