Monthly Archives: Czerwiec 2015

nowoczesne wnętrze, wykład mecenasa Olszyńskiego

Szkolenie pt. „Przestępstwa i nadużycia gospodarcze” – wykłady prowadzone przez Mec. Olszyńskiego

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

W dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Centrum Giełdowym S.A. w Warszawie odbyło się szkolenie zorganizowane przez firmę Eurofinance Training Sp. z o.o. pt. „Przestępstwa i nadużycia gospodarcze. Ocena ryzyka – zapobieganie – zabezpieczanie”. Znaczącą część wykładów przeprowadził Mecenas Michał Olszyński, który przedstawił uczestnikom problematykę dotyczącą:

– Nadużyć i oszustw z wykorzystaniem systemów informatycznych,

– Przestępczości gospodarczej jako elementu nieuczciwej konkurencji,

– Odpowiedzialności karnej za nadużycia gospodarcze,

– Zwalczania przestępczości gospodarczej,

– a także dotyczącą prewencji przy przeciwdziałaniu powstawaniu nadużyć gospodarczych.