Monthly Archives: Lipiec 2015

pieczątka, precedensowa sprawa o przekształcenie prawa do lokalu

Precedensowa sprawa o przekształcenie prawa do lokalu – wygrana Mec. Olszyńskiego w sprawie p-ko spółdzielni mieszkaniowej

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

     Wyrokiem z dnia 1 lipca 2015 roku przed Sądem Okręgowym w Opolu w sprawie I C 436/12 zakończyło się w I instancji postępowanie w sprawie z powództwa klienta reprezentowanego przez radcę prawnego Michała Olszyńskiego przeciwko jednej z opolskich spółdzielni mieszkaniowych.  Sprawa miała charakter precedensowy, albowiem dotyczyła żądania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w sytuacji, gdy spółdzielnia nabyła budynek (i lokal) od byłego zakładu pracy powoda nieodpłatnie. Sąd uwzględnił powództwo w całości i Czytaj więcej