Monthly Archives: Sierpień 2015

Odszkodowanie, wypadek

Zadośćuczynienie za potrącenie na przejściu dla pieszych

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

    Pełnym uwzględnieniem powództwa zakończyła się sprawa prowadzona przez kancelarię Michała Olszyńskiego dotycząca potrącenia na jednym z bardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w Nysie. Mimo sprzeciwu ubezpieczyciela, który żądał oddalenia powództwa w całości z uwagi na wcześniejsze dobrowolne wypłacenie części roszczenia, sąd podzielił argumentację pełnomocnika poszkodowanej – radcy prawnego Michała Olszyńskiego i uwzględnił powództwo w całości. Wydany wyrok zabezpiecza również roszczenia poszkodowanej na przyszłość – na wypadek, gdyby ujawniły się kolejne skutki zdrowotne potrącenia bądź perspektywy na odpłatne leczenie lub rehabilitację.

     Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie jest nieprawomocny. Pozwany ubezpieczyciel, który zastępuje  w procesie sprawcę potrącenia, ma prawo do apelacji.

      Wskazania wymaga, że w sprawach odszkodowawczych, w tym w przypadku zdarzeń komunikacyjnych, stosownie do art. 444  i art. 445 Kodeksu cywilnego, można domagać się nie tylko odszkodowania, które pokryje straty majątkowe i koszty leczenia oraz utracony zarobek, lecz również zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie jest tym elementem roszczeń odszkodowawczych, które ma najbardziej uznaniowy i trudno wymierzalny charakter. W praktyce jednak zadośćuczynienie często przewyższa znacząco odszkodowanie. Istotnym elementem postępowania dowodowego staje się w takiej sytuacji akcentowanie i dokładne opisywanie przeżyć poszkodowanego po wypadku, jego trudności w życiu codziennym, czy też np. alienacji społecznej.

Trybunal Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny: Zwrotu wywłaszczonej nieruchomości może żądać współwłaściciel bez zgody pozostałych

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

           W dniu 14 lipca 2015 roku w sprawie sygn. SK 26/14 Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zgodność z Konstytucją RP przepisu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, który uzależniał możliwość dochodzenia zwrotu wywłaszczonej na cele publiczne nieruchomości przez jednego z jej byłych współwłaścicieli od zgody pozostałych współwłaścicieli. Czytaj więcej