Monthly Archives: Listopad 2015

Rozwód, zdjęcie, obrączki

Ile czasu trzeba odczekać od rozstania, aby wnieść pozew o rozwód?

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

Przepisy k.r.o. w sposób jednoznaczny nie pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jak długo powinien trwać rozpad pożycia małżeńskiego, aby uznać, iż stan ten jest trwały. W praktyce zwykle odczekuje się co najmniej kilka miesięcy, zanim złożony zostanie pozew o rozwód. Warto jednak wskazać, że sądy rozpatrujące sprawy rozwodowe są tak obciążone pracą i znaczącym wpływem pozwów rozwodowych, że zanim dojdzie do pierwszej rozprawy w danym postępowaniu rozwodowym, może minąć wiele miesięcy, w czasie których „trwałość” rozpadu pożycia małżeńskiego pogłębia się. Zgodnie z wykładnią prezentowaną przez Sąd Najwyższy „krótki upływ czasu od daty zawarcia związku małżeńskiego przez osoby w młodym wieku i krótki stosunkowo okres rozkładu pożycia nie wyłączają same przez się orzeczenia rozwodu” (por. Wyrok SN z 14.12.1984 r., sygn.  III CRN 272/84, LEX nr 3074, opubl. OSNCP 1985, nr 9, poz. 135). Czytaj więcej