Monthly Archives: Kwiecień 2016

książki z zakresu prawa, okulary, ubezpieczenie OC

Brak zapłaty składki OC nie zawsze skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

     Kancelaria Radcy Prawnego Michała Olszyńskiego w ostatnim czasie doprowadziła do szybkiego i skutecznego zakończenia procesu, w którym w imieniu klienta dowodzono, że mimo braku zapłaty pierwszej składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych klient został objęty ochroną ubezpieczeniową. Czytaj więcej

Nowe biuro kancelarii Olszyński w Nysie

Nowe biuro kancelarii w Nysie – Rynek 36A (Ratusz), VII piętro!

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

    Uprzejmie informuję, że z początkiem kwietnia br. oddział tutejszej kancelarii w Nysie został przeniesiony do nowego biura mieszczącego się na nyskim Rynku w Ratuszu (Rynek 36A, VII piętro). Do kancelarii prowadzi to samo wejście do budynku oraz ta sama winda, z których korzysta się wchodząc do Biura Obsługi Interesanta i Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie. Na VII piętrze Ratusza mieści się wyłącznie Kancelaria Radcy Prawnego Michała Olszyńskiego.

       Serdecznie zapraszam do nowego biura wszystkich dotychczasowych i nowych klientów kancelarii!

Radca prawny Michał Olszyński