Monthly Archives: Lipiec 2016

law

Radca prawny Michał Olszyński Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Krakowie w kadencji 2016 – 2020

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

     Mamy przyjemność poinformować, że mec. Michał Olszyński będzie pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w kadencji 2016 – 2020. Wyboru dokonała Rada OIRP w Krakowie na posiedzeniu w dniu 14 lipca br. na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego – Pani Mecenas Zofii Krok.

       Czym zajmuje się w samorządzie radcowskim rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy? Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U.2016.233 z dn. 25.02.2016 r.) radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Postępowanie dyscyplinarne wzorowane jest na procesie karnym, przy czym odpowiednikiem prokuratora w postępowaniu karnym jest rzecznik dyscyplinarny, który decyduje o tym, czy złożyć do sądu dyscyplinarnego wniosek o ukaranie przeciwko radcy prawnemu lub aplikantowi oraz występuje przed tymże sądem w roli oskarżyciela.