Zmiany w prawie i w kancelarii – aktualności

Limit transakcji, zdjęcie

Zmiana limitu w transakcjach gotówkowych między przedsiębiorcami – 15 tys. zł zamiast 15 tys. Euro

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

      Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.829 t.j. z dn. 10.11.2016 r., dalej: u.s.d.g.), która m. in. dotyczy bardzo istotnej praktycznie zmiany w rozliczeniach gotówkowych między podmiotami gospodarczymi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.s.d.g. w nowym brzmieniu Czytaj więcej

Kancelaria w Nysie – dojazd windą bez ograniczeń

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

     Uprzejmie informuję, że w reakcji na uwagi klientów z Nysy i okolic odblokowany został w całości dojazd windą na VII piętro budynku Ratusza w Nysie (Rynek 36C), gdzie znajduje się biuro tutejszej kancelarii. Nie jest już konieczne korzystanie z pomocy dozorcy. Można swobodnie dostać się do kancelarii poprzez wciśnięcie w windzie numeru „7”.

Radca prawny Michał Olszyński

law

Radca prawny Michał Olszyński Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Krakowie w kadencji 2016 – 2020

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

     Mamy przyjemność poinformować, że mec. Michał Olszyński będzie pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w kadencji 2016 – 2020. Wyboru dokonała Rada OIRP w Krakowie na posiedzeniu w dniu 14 lipca br. na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego – Pani Mecenas Zofii Krok.

       Czym zajmuje się w samorządzie radcowskim rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy? Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U.2016.233 z dn. 25.02.2016 r.) radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Postępowanie dyscyplinarne wzorowane jest na procesie karnym, przy czym odpowiednikiem prokuratora w postępowaniu karnym jest rzecznik dyscyplinarny, który decyduje o tym, czy złożyć do sądu dyscyplinarnego wniosek o ukaranie przeciwko radcy prawnemu lub aplikantowi oraz występuje przed tymże sądem w roli oskarżyciela.

książki z zakresu prawa, okulary, ubezpieczenie OC

Brak zapłaty składki OC nie zawsze skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

     Kancelaria Radcy Prawnego Michała Olszyńskiego w ostatnim czasie doprowadziła do szybkiego i skutecznego zakończenia procesu, w którym w imieniu klienta dowodzono, że mimo braku zapłaty pierwszej składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych klient został objęty ochroną ubezpieczeniową. Czytaj więcej

Nowe biuro kancelarii Olszyński w Nysie

Nowe biuro kancelarii w Nysie – Rynek 36A (Ratusz), VII piętro!

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

    Uprzejmie informuję, że z początkiem kwietnia br. oddział tutejszej kancelarii w Nysie został przeniesiony do nowego biura mieszczącego się na nyskim Rynku w Ratuszu (Rynek 36A, VII piętro). Do kancelarii prowadzi to samo wejście do budynku oraz ta sama winda, z których korzysta się wchodząc do Biura Obsługi Interesanta i Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie. Na VII piętrze Ratusza mieści się wyłącznie Kancelaria Radcy Prawnego Michała Olszyńskiego.

       Serdecznie zapraszam do nowego biura wszystkich dotychczasowych i nowych klientów kancelarii!

Radca prawny Michał Olszyński

II mistrzostwa Polski Lekarzy i Prawników w Szachach

II Mistrzostwa Polski Lekarzy i Prawników w Szachach, 8-10.01.2016 r., Kazimierz Dolny

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

            Z dużą przyjemnością informujemy, że w dniach 8-10 stycznia 2016 roku w malowniczym Kazimierzu Dolnym w „Domu Architekta” SARP odbyły się II Mistrzostwa Polski Lekarzy i Prawników w Szachach Błyskawicznych i Szachach Szybkich.

            W turnieju odbywającym się w dniu 9 stycznia br. w szachach szybkich (tempo P-15, 9 rund) drugie miejsce i tym samym srebrny medal z wynikiem 7 pkt zdobył radca prawny Michał Olszyński.

człowiek podpisujący dokumenty, precedensowa sprawa prowadzona przez mecenasa Olszyńskiego

Spółdzielnia nie może żądać pieniędzy za wykup lokalu – prawomocny wyrok na korzyść lokatora w precedensowej sprawie prowadzonej przez Mec. Olszyńskiego!

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

          Wyrokiem  z dnia 4 grudnia 2015 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sprawa sygn. I ACa 1491/15) zakończył definitywnie (prawomocnie) sprawę klienta kancelarii radcy prawnego Michała Olszyńskiego przeciwko jednej z opolskich spółdzielni mieszkaniowych. Tym samym sąd ten uznał, że powód (lokator i członek spółdzielni mieszkaniowej) nie musi uiszczać żadnych opłat i dopłat na rzecz spółdzielni oraz że stał się właścicielem zajmowanego lokalu mieszkalnego z dniem wydania w/w wyroku! Czytaj więcej