Podatki – czy trzeba przedstawić rachunki przy uldze na Internet?

By Kwiecień 10, 2014 artykuły No Comments
podatki

Zbliża się graniczny termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013r. Większość z Nas musi do 30 kwietnia 2014 roku złożyć we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym roczne deklaracje podatkowe. Często klienci zadają pytania dotyczące przysługujących ulg podatkowych. Jedną z takich ulg jest możliwość odliczenia od przychodu podatnika środków wydanych w danym roku podatkowym na Internet w miejscu zamieszkania. Czy do zeznania rocznego trzeba załączyć dowody potwierdzające ponoszenie opłat za Internet?

Nie ma potrzeby przedkładać do zeznania rocznego PIT żadnych załączników poza wyraźnie wskazanymi przez przepisy dodatkowymi formularzami (np. w przypadku ulgi rodzinnej będzie to formularz PIT/O, a w przypadku rozliczania działalności gospodarczej formularze PIT/B). Urząd skarbowy ma jednak prawo zweryfikować i ewentualnie skontrolować złożone zeznanie podatkowe. Może w tym celu m. in. zażądać przedłożenia potwierdzeń zapłaty za usługi internetowe na cele prywatne podatnika. Należy więc gromadzić rachunki za Internet w formie papierowej lub elektronicznej tak, żeby na żądanie urzędników fiskusa możliwe było wykazanie poniesionych kosztów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.