Wywłaszczenie – czy można odzyskać nieruchomość?

By Kwiecień 12, 2014 artykuły No Comments
Współpraca

Wiele słyszy się i czyta o przypadkach niezrealizowanych inwestycji publicznych. Przypadki takie budzą powszechną krytykę opinii publicznej, głównie z uwagi na niosące ze sobą ryzyko marnotrawstwa środków publicznych. Tymczasem inną istotną konsekwencją może być bardzo często możliwość odzyskania nieruchomości przez osoby, które zostały pozbawione majątku na cele publiczne w drodze wywłaszczenia. Kiedy i jak można odzyskać nieruchomość? Zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującymi, jeżeli inwestycja nie została zrealizowana lub została zrealizowana bez wykorzystania wywłaszczonej nieruchomości, to właściciel powinien zostać zawiadomiony o tym stanie rzeczy. Wówczas może żądać zwrotu utraconego terenu, lecz będzie musiał zwrócić uzyskane w zamian za wywłaszczoną nieruchomość odszkodowanie.

Również przepisy obowiązujące poprzednio (w latach 80-tych i 90-tych) nakazywały obowiązek zwrotu nieruchomości, która stała się zbędna na cel wywłaszczenia. Istnieją więc w prawie polskim realne i konkretne możliwości odzyskania nieruchomości wywłaszczonej na cele publiczne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.