O mnie.

Radca prawny Michał Olszyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem. Edukację i rozwój zawodowy kontynuował na aplikacji prokuratorskiej w okręgu apelacji krakowskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy na wszystkich szczeblach prokuratury, w tym przez okres 3 lat w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie. Przez okresu jednego roku był delegowany do Prokuratury Krajowej. Od 2007 roku współpracuje z doświadczonym krakowskim radcą prawnym Jerzym Pasieką, a od 2011 roku z warszawsko-krakowską kancelarią adwokatów i radców prawnych PDB Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, gdzie kieruje pracą jednego z wydziałów. Od początku istnienia programu muzycznego „Tak To Leciało!” emitowanego przez TVP 2 (od marca 2008 roku) pełnił w tym show funkcję arbitra prawnego, nadzorując prawidłowy przebieg programu na płaszczyźnie prawnej i regulaminowej. Autor artykułów o tematyce prawniczej w prasie branżowej i regionalnej, w tym w miesięczniku „Marketing w Praktyce”. Prowadzi szkolenia i wykłady, których przedmiotem jest ochrona danych osobowych, prawa autorskie, a także problematyka PR i marketingu. Jest również mediatorem wpisanym na listę mediatorów sądów okręgowych w Krakowie i Nowym Sączu. Słuchacz studiów podyplomowych w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Prawo Zamówień Publicznych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Współautor komentarza do Prawa prasowego wydanego w grudniu 2013 roku przez wydawnictwo prawnicze Lexis Nexis.
Aktualnie pracuje nad monografią z zakresu prawa rozwodowego.