Oferowane usługi

Usługi i doradztwo prawne – oferta kancelarii

Radca prawny Michał Olszyński prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych
i osób fizycznych, specjalizując się w poniższym zakresie.

 • Obsługa bieżąca przedsiębiorstw (umowy, opinie prawne, sprawy pracownicze, podatki, sprawy administracyjne)
 • Prawo spółek (zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, obsługa prawna działalności organów spółek prawa handlowego)
 • Ochrona dóbr osobistych (pozwy cywilne i prywatne akty oskarżenia, wnioski o zabezpieczenie roszczeń)
 • Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych (zakładanie, obsługa bieżąca)
 • Dochodzenie należności od kontrahentów (negocjacje, wezwania, spory sądowe)
 • Prawo nieruchomości (obsługa transakcji na rynku nieruchomości, sprawy o zasiedzenie i zniesienie współwłasności, roszczenia związane z tzw. słupami energetycznymi i liniami przesyłowymi)
 • Prawo internetu (regulaminy świadczenia usług, ochrona danych osobowych, kontrakty)
 • Prawo autorskie (opinie prawne, dochodzenie roszczenie o naruszenie praw autorskich, umowy prawnoautorskie)
 • Prawo reklamy (opinie, organizacja prawna, dochodzenie roszczeń z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych)
 • Prawo rozwodowe (postępowania rozwodowe, separacje oraz mediacje)
 • Prawo spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, postępowania o dział spadku, roszczenia o zachowek, opinie i porady)
 • Prawo karne (obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych, reprezentacja pokrzywdzonych)
 • Kompleksowa pomoc prawna Polakom przebywającym za granicą

Radca prawny oferuje pomoc podmiotom gospodarczym, do roli prawnika firmowego predestynują go kompetencje i doświadczenie zawodowe. Jako wszechstronny radca prawny prowadzi również sprawy o spadek czy rozwody, wkładając w nie maksimum zaangażowania.

Artykuł w gazecie wyborczej Matka Boska gra w grę