Prawnik pro publico bono

Prowadzenie działalności gospodarczej nie powinno przeszkadzać w niesieniu pomocy ludziom, którzy potrzebują fachowego doradztwa prawnego, lecz z różnych przyczyn nie są w stanie ponieść kosztów takiej pomocy.

Z tych względów mecenas Olszyński zaangażował się w pomoc Joasi Anioł, która w wyniku upadku  z dużej wysokości w 2011 roku doznała obrażeń rdzenia kręgowego i porażenia kończyn dolnych  (Więcej o Joasi Anioł i jej historii: http://joannaaniol.jimdo.com/).

Mecenas Olszyński interweniował również w sprawie Pani Barbary Twardowskiej, której historię  opisała „Gazeta Wyborcza” (artykuł w „Dużym Formacie”: http://wyborcza.pl/duzyformat/1,133685,14470765,Matka_boska_gra_w_gre.html). Pani Twardowska znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, a potrzebom mieszkalnym jej rodziny zagrażała egzekucja komornicza z lokalu mieszkalnego.