Ostatni moment na skorzystanie z abolicji składek ZUS

By Styczeń 9, 2015 artykuły, sprawy No Comments
ZUS, grafika

    Z dniem 15 stycznia 2015 roku zasadniczo mija termin na składanie do ZUS wniosków o umorzenie zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551).

    Przypomnieć trzeba, że specjalną ustawą z dnia 9 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) wprowadzono możliwość ubiegania się o umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawa określa szczegółowo, kto może ubiegać się o umorzenie zaległości, za jaki okres oraz jakie warunki trzeba spełnić.

    Wniosek do ZUS na podstawie specustawy należy co do zasady złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, co w praktyce oznacza, że wniosek taki powinien zostać złożony fizycznie w ZUS lub nadany listem poleconym za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego do dnia 15 stycznia 2015 roku.

   Kto może skorzystać z abolicji? Jakiego okresu może dotyczyć zadłużenie? Jakie składki obejmuje abolicja? Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty trzeba załączyć? Na powyższe pytania pomoże Państwu odpowiedzieć radca prawny Michał Olszyński.

Leave a Reply

Your email address will not be published.