Zadośćuczynienie za potrącenie na przejściu dla pieszych

Odszkodowanie, wypadek

    Pełnym uwzględnieniem powództwa zakończyła się sprawa prowadzona przez kancelarię Michała Olszyńskiego dotycząca potrącenia na jednym z bardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w Nysie. Mimo sprzeciwu ubezpieczyciela, który żądał oddalenia powództwa w całości z uwagi na wcześniejsze dobrowolne wypłacenie części roszczenia, sąd podzielił argumentację pełnomocnika poszkodowanej – radcy prawnego Michała Olszyńskiego i uwzględnił powództwo w całości. Wydany wyrok zabezpiecza również roszczenia poszkodowanej na przyszłość – na wypadek, gdyby ujawniły się kolejne skutki zdrowotne potrącenia bądź perspektywy na odpłatne leczenie lub rehabilitację.

     Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie jest nieprawomocny. Pozwany ubezpieczyciel, który zastępuje  w procesie sprawcę potrącenia, ma prawo do apelacji.

      Wskazania wymaga, że w sprawach odszkodowawczych, w tym w przypadku zdarzeń komunikacyjnych, stosownie do art. 444  i art. 445 Kodeksu cywilnego, można domagać się nie tylko odszkodowania, które pokryje straty majątkowe i koszty leczenia oraz utracony zarobek, lecz również zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie jest tym elementem roszczeń odszkodowawczych, które ma najbardziej uznaniowy i trudno wymierzalny charakter. W praktyce jednak zadośćuczynienie często przewyższa znacząco odszkodowanie. Istotnym elementem postępowania dowodowego staje się w takiej sytuacji akcentowanie i dokładne opisywanie przeżyć poszkodowanego po wypadku, jego trudności w życiu codziennym, czy też np. alienacji społecznej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.