KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MICHAŁ OLSZYŃSKI

prawo nieruchomości, rozwody, prawo rodzinne, prawo karne

Radca prawny Michał Olszyński specjalizuje się w doradztwie prawnym

O kancelarii prawnej

Radca prawny Michał Olszyński oferuje swoje usługi zarówno osobom fizycznym, jak i firmom i instytucjom.

Zapewniamy pełen profesjonalizm oraz rzetelność. Szanujemy czas i oczekiwania klientów naszych kancelarii prawnych w Krakowie i Nysie. Ich satysfakcja ze współpracy z nami jest dla nas najważniejsza. W naszej codziennej pracy przestrzegamy prawa oraz zasad etyki zawodowej prawników.

Mecenas jest do Państwa dyspozycji również w kontakcie telefonicznym i mailowym.

aktualny adres e-mail: kancelaria@prawnik-olszynski.pl 

Michał Olszyński - radca prawny

Radca prawny z powołaniem – o mnie 

Radca prawny Michał Olszyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem. Edukację i rozwój zawodowy kontynuował na aplikacji prokuratorskiej w okręgu apelacji krakowskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy na wszystkich szczeblach prokuratury, w tym przez okres 3 lat w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie. Przez okresu jednego roku był delegowany do Prokuratury Krajowej.

Od 2007 roku podjął współpracę z doświadczonym krakowskim radcą prawnym Jerzym Pasieką, a od 2011 roku z warszawsko-krakowską kancelarią adwokatów i radców prawnych PDB Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, gdzie kierował do sierpnia 2015 roku pracą jednego z wydziałów.

Od początku istnienia programu muzycznego „Tak To Leciało!” emitowanego przez TVP 2 (od marca 2008 roku) pełnił w tym show funkcję arbitra prawnego, nadzorując prawidłowy przebieg programu na płaszczyźnie prawnej i regulaminowej.

Autor artykułów o tematyce prawniczej w prasie branżowej i regionalnej, w tym w miesięczniku „Marketing w Praktyce”. Prowadzi szkolenia i wykłady, których przedmiotem jest ochrona danych osobowych, prawa autorskie, a także problematyka PR i marketingu.

Jest również mediatorem wpisanym na listę mediatorów sądów okręgowych w Krakowie i Nowym Sączu. Słuchacz studiów podyplomowych w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Prawo Zamówień Publicznych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Współautor komentarza do Prawa prasowego wydanego w grudniu 2013 roku przez wydawnictwo prawnicze Lexis Nexis.

Współautor monografii w formie praktycznego poradnika pt. „Rozwód cywilny i rozwód kościelny” wydanego w 2014 roku przez wydawnictwo Presscom.

W kadencji 2016-2020 wybrany Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

 

Usługi i doradztwo prawne – oferta kancelarii

Radca prawny Michał Olszyński prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, specjalizując się w poniższym zakresie.

Radca prawny oferuje pomoc podmiotom gospodarczym, do roli prawnika firmowego predestynują go kompetencje i doświadczenie zawodowe. Jako wszechstronny radca prawny prowadzi również sprawy o spadek czy rozwody, wkładając w nie maksimum zaangażowania.

 • Obsługa bieżąca przedsiębiorstw (umowy, opinie prawne, sprawy pracownicze, podatki, sprawy administracyjne)

 • Prawo spółek (zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, obsługa prawna działalności organów spółek prawa handlowego)

 • Ochrona dóbr osobistych (pozwy cywilne i prywatne akty oskarżenia, wnioski o zabezpieczenie roszczeń)

 • Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych (zakładanie, obsługa bieżąca)

 • Dochodzenie należności od kontrahentów (negocjacje, wezwania, spory sądowe)

 • Prawo nieruchomości (obsługa transakcji na rynku nieruchomości, sprawy o zasiedzenie i zniesienie współwłasności, roszczenia związane z tzw. słupami energetycznymi i liniami przesyłowymi)

 • Prawo internetu (regulaminy świadczenia usług, ochrona danych osobowych, kontrakty)

 • Prawo autorskie (opinie prawne, dochodzenie roszczenie o naruszenie praw autorskich, umowy prawnoautorskie)

 • Prawo reklamy (opinie, organizacja prawna, dochodzenie roszczeń z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych)

 • Prawo rozwodowe (postępowania rozwodowe, separacje oraz mediacje)

 • Prawo spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, postępowania o dział spadku, roszczenia o zachowek, opinie i porady)

 • Prawo karne (obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych, reprezentacja pokrzywdzonych)

 • Kompleksowa pomoc prawna Polakom przebywającym za granicą

PRO PUBLICO BONO