Top

Obsługa klientów indywidualnych

Oferta dla osób prywatnych obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej
  • wydawanie pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie analiz prawnych
  • sporządzanie pism, pozwów, odwołań, apelacji, zażaleń
  • sporządzanie umów i porozumień
  • prowadzenie negocjacji oraz spraw w imieniu i na rzecz klienta (w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, w sporach sądowych)
  • reprezentacja przed sądem, urzędem oraz wobec innych osób

Darmowe konsultacje: 606 282 441